Üyelik

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Ticari İletişim Onayı
Çelik Motor Ticaret A.Ş. ve/veya, Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin bünyesinde yer alan www.garentapro.com markasının mevcut ve/veya ileride sunulacak ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya bunların aracı hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Çelik Motor Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0-2400-0362-4500017
Tel No: +90 (216) 656 26 00
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü / Ümraniye 34771 İSTANBUL

İzninizi iptal etmek için; CMFHAYIR yazıp 3172'ye SMS gönderebilirsiniz.
Okudum, EVET kabul Ediyorum.
Okudum, HAYIR kabul Etmiyorum.
Kişisel Verilerin Korunma İzni
Çelik Motor Ticaret A.Ş. ve/veya, Çelik Motor Ticaret A.Ş.’nin bünyesinde yer alan www.garentapro.com markasının mevcut ve/veya ileride olabilecek kişisel bilgilerimin gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar, pazar araştırma şirketleri, verisaklama merkezleri ile paylaşılmasını, işlenilmesini ve kullanılmasını kabul ediyorum.

Çelik Motor Ticaret A.Ş.

Mersis No: 0-2400-0362-4500017
Tel No: +90 (216) 656 26 00
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü / Ümraniye 34771 İSTANBUL

İzninizi iptal etmek için; CMFHAYIR yazıp 3172'ye SMS gönderebilirsiniz.
Okudum, EVET kabul Ediyorum.
Okudum, HAYIR kabul Etmiyorum.
Üyelik Koşulları
1-TARAFLAR
İşbu sözleşme, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad, No: 58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile siteye üye olan Üye arasında, üyenin https://www.garentapro.com alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2-TANIMLAR
İş bu sözleşmede belirtilen; Çelik Motor: Çelik Motor Ticaret A.Ş.’yi Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi, Taraflar: Çelik Motor ve Üye’yi birlikte, Site: https://www.garentapro.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini, Araç: Mülkiyeti Çelik Motor’a ait olan ve Çelik Motor’un araç parkında bulunan kiralanabilecek her marka model motorlu kara nakil aracını.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, araçların Çelik Motor tarafından Site’de çevrimiçi olarak internet üzerinden kiralanmaya sunulmasına dair usul ve esaslar ile Çelik Motor ve Üye’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
4-ÇELİK MOTOR’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.Çelik Motor, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak Çelik Motor, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üyenin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
4.2.Çelik Motor, güvenlik nedeniyle üyenin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
4.3.Çelik Motor, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
4.4.Çelik Motor, Site’de kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar hakkında üyeye belirli dönemlerde e-posta ve sms ile duyuru gönderebilir. Üye, bu hususu peşinen kabul etmiştir. Üye, her zaman sebep göstermeksizin Çelik Motor’a yazılı bildirimde bulunarak bu izni geri almaya yetkilidir.
4.5.Çelik Motor, dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.6.Çelik Motor, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
4.7.İşbu sözleşme Çelik Motor’un araç kiralaması, kiralanacak araç adedi, marka, modeli ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Çelik Motor’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
4.8.Site’de Üye’ye sunulacak olan teklif, Çelik Motor tarafından Üye’ye araç kiralama taahhüdünde bulunulduğu anlamına gelmez. Kiracı, verilen fiyat teklifini ve kiralama sözleşmesini kabul etse dahi Çelik Motor bu konuda tercih hakkına sahip olup herhangi bir neden göstermeksizin araç kiralayıp kiralamamakta serbesttir. Çelik Motor’un da araç kiralamayı onaylaması durumunda, Üye ile Çelik Motor arasında araç kiralama konusunda Motorlu Kara Nakil Araçları Kiralama Sözleşmesi aktedilmesi gerekmektedir.
4.9.Çelik Motor, Üye’nin başvurusu ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde hiçbir sebep göstermeksizin Üye’nin başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca KİRACI tarafından verilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı, yanlış ve/veya sahte olması durumunda Çelik Motor, Kiracı’nın başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Üye bu nedenle Çelik Motor’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
4.10.Sitede görselleri yer alan araçlar ile kiralamaya sunulan araç görselleri ve donanımları arasında farklılık bulunabilir.
4.11. Sözleşme aktedilmiş olsa dahi ÖTV, vergi, resim, harç ve diğer her türlü vergide meydana gelebilecek artışlar ile araç üreticisi/ithalatçısı/tedarikçisi tarafından fiyatların artırılması gibi sebeplerle araç satın alma fiyatında oluşabilecek her türlü artış kira bedeline yansıtılacaktır. Üye, işbu hususu şimdiden kabul eder.
5-ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Çelik Motor tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
5.2.Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ehliyet, vergi numarası, ticaret sicil kayıt bilgileri ile adres ve iletişim bilgileri de dahil olmak üzere ancak sayılanlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgi ve belgelerinde değişiklik olması halinde bu bilgi ve belgeleri derhal Çelik Motor’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi/belge vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Çelik Motor’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez. Bu durumda Çelik Motor’un sözleşme/ler/i feshetme ve tüm teklif ve taahhütlerinden cayma hakkı saklıdır.
5.3.Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.4.Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.5.Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Çelik Motor’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
5.6.Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Çelik Motor tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
5.7.Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.
5.8.Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
5.9.Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
5.10.Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Çelik Motor sorumlu değildir.
5.11.Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
5.12.Site’de, bu Site’den tamamen bağımsız ve Çelik Motor’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. Çelik Motor bu sitelerde bulunan bilgilerinin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında Çelik Motor’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu İnternet Sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Çelik Motor’un izni dışındadır.
5.13 Üye, iş bu sözleşme ile Siteye kayıt olmakla Çelik Motor’un kendisine araç kiralama zorunluluğunun bulunmadığını, araç kiralayıp kiralamama kararının sadece Çelik Motor’a ait olduğunu, araç kiralanabilmesi için Çelik Motor’un onayının bulunması gerektiğini, Çelik Motor ile araç kiralama sözleşmesinin ayrıca yapılacağını ve ancak bu araç kiralama sözleşmesinin karşılıklı imzalanması ile araç kiralayabileceğini, sebebi ne olursa olsun Çelik Motor’un araç kiralamaması, araç kiralanmasına onay vermemesi ve/veya araç kiralama sözleşmesini imzalamaması halinde herhangi bir hak, alacak ve/veya zarar tazmini talebinde ve/veya şikayette bulunmayacağını, dava açmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar, ikonlar, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, alan adı, genel görünüm ve hizmet işaretleri başta olmak üzere , sayılanlarla sınırlı olmaksızın yayınlanan tüm bilgi ve veriler Çelik Motor veya lisans veren veya marka sahiplerine aittir. Bunlar, sahiplik durumuna göre, Çelik Motor veya lisans veren veya marka sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde işlenemez, kopyalanamaz, iletilemez, yayılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz ve kalıcı olarak indirilemez. Aksi takdirde, Çelik Motor’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler ve marka sahipleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Çelik Motor'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Çelik Motor'a ödemekle sorumlu olacaktır.
6.2.Çelik Motor'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
6.5.Üye’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Çelik Motor'un rücu hakkı saklıdır.

7-SORUMLULUK
Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/ arızalar oluşması durumunda Çelik Motor Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Çelik Motor’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez. Çelik Motor hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Çelik Motor üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
8-MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Çelik Motor, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Çelik Motor'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Çelik Motor'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Çelik Motor'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Çelik Motor, dilerse işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.
9-SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Çelik Motor, Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.
10-ÜYELİK İPTALİ ve SÖZLEŞMENİN FESHİ
10.1. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Çelik Motor, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye Çelik Motor’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Üye bu hususa itiraz edemez. 10.2. Çelik Motor işbu sözleşmeyi gerek gördüğü takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Üye'nin üyeliğini iptal etmeye ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurmaya ya da tümüyle iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Çelik Motor’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.
11-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Çelik Motor’un üyenin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
12-GİZLİLİK
Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Çelik Motor ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve Çelik Motor’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Ancak, anılan gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki hallerde geçerli olamayacaktır: Çelik Motor, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, ehliyet, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. Çelik Motor, üyeye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Çelik Motor bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.
13-TEBLİGAT
Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Çelik Motor tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Çelik Motor sorumlu değildir. Üye’nin Çelik Motor ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz.
14-YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI
14.1.İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır. 14.2.Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, Çelik Motor’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.
15-MUHTELİF
15.1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
15.2.Çelik Motor’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
15.3.Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Çelik Motor’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
15.4.Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
Üyelik Koşulları'nı okudum, anladım kabul ediyorum.
Eksik/Hatalı alanlar bulunmakta.